Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách – Wedding Planner – Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Rate this post

Cho Thuê Đồ Tự Trang Trí Tiệc Cưới

Set 1 : Phong cách rustic tông hồng 

( trọn bộ như hình ) 

Giá thuê: 950,000 đ ( chưa có thùng tiền ) 

Thêm thùng tiền + 300,000 đ 

[external_link_head]

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 2: Phong cách mộc ( rustic ) 

( Giá thuê trọn bộ như hình 950,000 đ  ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 3: Tông màu xanh coban 

( Giá thuê trọn bộ như hình 950,000 đ ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 4: Tông màu xanh tiffany 

Phong cách biển 

Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình : 
1,200,000 đ 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 5: Thu vàng

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000đ ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 6 : Phong cách biển 

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000 đ ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 7 : Chủ đề du lịch

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000 đ ) 

………………………………………………………………………………..

Set 8 : Tông màu hồng vintage

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000 đ ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 9 : Chủ đề biển và ánh trăng 

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000 đ ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 10 : Phong cách boho 1 

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000 đ ) 

[external_link offset=1]

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 11 : Chủ đề tropical ( vườn nhiệt đới ) 

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000 đ ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Set 12 : Chủ đề boho 2 

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000 đ ) 


Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Clip hướng dẫn trang trí 

………………………………………………………………………………..

Set 13 : Chủ đề hướng dương phong cách mộc

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000 đ ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

 

………………………………………………………………………………..

Set 14 : Chủ đề Noel 

( Giá thuê bàn gallery trọn bộ như hình 950,000 đ ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Clip hướng dẫn trang trí 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện


Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Backdrop chụp hình  với 3,000,000 đ

Xem thêm hình ảnh tại đây 

www.trangtritieccuoigiare.com

www.tutrangtridamcuoi.com




 Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Tham khảo thêm gói tiết kiệm trọn gói 

Gồm: 

+ 1 backdrop chụp hình hoa lá lụa cao cấp ( y như hình )

+ 1 bàn gallery hoa tươi dài 3.6m 

Giá đã bao gồm chi phí set up, tháo dỡ, hắt sáng. 

Miễn phí chi phí vận chuyển khu vực Q1, Q3, Phú Nhuận 

………………………………………………………………………

GÓI TIẾT KIỆM 1

GIÁ: 8,000,000 Đ 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

……………………………………………………………………………….. 

GÓI TIẾT KIỆM 2

GIÁ: 10,000,000 Đ 


( Quý khách chọn 1 backdrop chụp hình và 1 bàn gallery hoa tươi ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

GÓI TIẾT KIỆM 3

GIÁ: 12,000,000 Đ 

( Quý khách chọn 1 backdrop chụp hình và 1 bàn gallery hoa tươi ) 



Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

[external_link offset=2]

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

GÓI TIẾT KIỆM 4

GIÁ: 15,000,000 Đ 

( Quý khách chọn 1 backdrop chụp hình và 1 bàn gallery hoa tươi ) 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

………………………………………………………………………………..

Một số hình ảnh khách hàng đã thuê và set up 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện


Tất cả hình ảnh là do Đám Cưới Phong Cách tự thiết kế và trang trí. 

Các đơn vị khác vui lòng không sử dụng 

THAM KHẢO MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA GÓI CAO CẤP 

Muốn liên hệ báo giá các gói cao cấp vui lòng liên hệ hotline: 0898751308 

zalo/viber: 0898751308 

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

Hãy nhanh tay inbox tại đây để được tư vấn miễn phí nhé 

Văn phòng : 80/14 Đặng Văn Ngữ, P10, Quận Phú Nhuận

( đầu đường là cơm tấm Ba Ghiền ) 

Email : nguyenthedung31@gmail.com


Hotline : 0898751308 ( Hiền ) 

0898751308 ( Phương )

Viber : 0898751308 / 
Z
alo: 0898751308/ 0898751308

CHUYÊN CHO THUÊ ĐỒ TỰ TRANG TRÍ ĐÁM CƯỚI

tutrangtridamcuoi.com

Cách làm hoa giấy cho cổng hoa cưới | Đám Cưới Phong Cách - Wedding Planner - Mỗi Đám Cưới Là Một Câu Chuyện

 CÁCH TRANG TRÍ CƯỚI VỚI GIÁ RẺ NHẤT 

Địa chỉ : 80/14 Đặng Văn Ngữ, P10, Quận Phú Nhuận

( đầu đường là cơm tấm Ba Ghiền ) 

Hotline : 0898751308 ( Hiền ) 

0898751308 ( Phương ) 

[external_footer]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top